Współpraca wychowawców żłobka z rodzinami to jeden z podstawowych warunków zapewnienia najmłodszym dzieciom spójnego i wartościowego środowiska rozwoju. Stąd ważne jest, aby nawiązywanie i utrzymywanie relacji wychowawców z rodzinami było stałym elementem refleksji kadry nad codzienną pracą placówki.

Jak się przygotować do pracy z rodzinami? Poniżej znajdziecie cztery wskazówki, które Wam w tym pomogą:

  1. Poznaj potrzeby rodzin

Badania norweskich naukowców  sugerują, że charakter pracy placówek dla najmłodszych dzieci odpowiada oczekiwaniom rodziców z klasy średniej, podczas gdy rodzinom o niskim statusie socjoekonomicznym (dla których wsparcie wychowawców jest szczególnie ważne!!!!) trudniej jest się z nim identyfikować [1]. Zanim dziecko zacznie uczęszczać do placówki, warto więc przeprowadzić wywiad z jego rodzicami na temat ich oczekiwań i potrzeb związanych z opieką (w placówkach, do których uczęszcza wiele dzieci zadanie to  może być podzielone między wszystkich wychowawców). Wywiad powinien dotyczyć nie tylko kwestii organizacyjnych, ale także wartości jakie są dla rodziny ważne.

  1. Określ misję pracy placówki

Dużym ułatwieniem dla nawiązania współpracy rodzin i kadry jest klarowne określenie misji żłobka oraz uzasadnie filozofii leżącej u podstaw pracy z dziećmi i ich rodzinami [2]. Misja żłobka, zawierająca przykłady codziennych działań wychowawców powinna być dostępna na stronie internetowej placówki, na tablicach informacyjnych, czy też przekazywana rodzicom wraz z dokumentacją jaką otrzymują zapisując dziecko. Ponadto powinna zostać omówiona z rodzicami zanim dziecko zacznie uczęszczać do placówki. Szczególnie ważne jest, aby dokumentacja określająca ramy pracy placówki uwzględniała kwestie związane z rolą rodzin w kształtowaniu jej pracy, wskazywała obszary, w których rodzice, a w których kadra ma decydujące zdanie [2.4].

  1. Zaplanuj różne formy kontaktu z rodzinami

To, że wychowawca uważa daną formę kontaktu z rodziną dziecka za satysfakcjonującą (np. krótka wymiana informacji na bieżące tematy, kiedy dziecko jest przyprowadzane do placówki) nie oznacza, że rodzina również ją tak postrzega [3]. Ważne, żeby kadra placówki opracowała różne formy komunikacji z rodzicami np. media społecznościowe, lista mailingowa, dni otwarte, tak aby móc szybko znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania w tym zakresie.

  1. Wspieraj rodziny w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich

Współpraca z rodzicami nie dotyczy jedynie aspektów związanych z pracą żłobka. Wskazane jest również, żeby kadra placówki proponowała rodzinom wsparcie w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich w domu [4]. Wychowawcy mogą np. proponować i udostępniać rodzinom materiały edukacyjne, które umożliwią im pełniejsze zrozumienie procesów rozwojowych dzieci, lub proponować zabawy, które ułatwią im nawiązanie z dziećmi bliskich pozytywnych relacji, a także zapewnią dzieciom doświadczenia rozwojowe wysokiej jakości.

Współpraca wychowawców z rodzinami w dużej mierze zależy od warunków sprawowania opieki (np. żłobek vs dzienny opiekun). Podziel się z nami praktykami, które okazały się skuteczne w Twojej placówce!

Więcej na temat współpracy z rodzicami przeczytacie tu:

Źródła:

[1] Stefansen, K., & Skogen, K. (2010). Selective identification, quiet distancing: Understanding the working-class response to the Nordic daycare model. Sociological Review, 58(4), 587–603.

[2] Standardy opieki i edukacji dzieci do lat 3. (2019). Fundacja Rozwoju dzieci im. Komeńskiego. Retrieved from: www.najmlodsi.org.pl

[3] Cohen, F., & Anders, Y. (2020). Family involvement in early childhood education and care and its effects on the social-emotional and language skills of 3-year-old children. School Effectiveness and School Improvement, 31(1), 125-142.

[4] Epstein, J. L., & Sanders, M. G. (2002). Family, school, and community partnerships. Handbook of parenting: Vol. 5. Practical issues in parenting, 407-437.

Jak przygotować „grunt” do efektywnej współpracy z rodzinami?

Była nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, obecnie pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: aspektów jakości instytucjonalnych form opieki, wychowania i edukacji dzieci (żłobków, klubów dziecięcych, punktów dziennego opiekuna) oraz procesów doskonalenia zawodowego wychowawców małego dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *