Była nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, obecnie pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: aspektów jakości instytucjonalnych form opieki, wychowania i edukacji dzieci (żłobków, klubów dziecięcych, punktów dziennego opiekuna) oraz procesów doskonalenia zawodowego wychowawców małego dziecka.

 

 

 

 

Wybrane publikacje

  • Wysłowska. O., Pacholczyk-Sanfilippo. M., & Lubomirska. K., (2020). Żłobki w wybranych krajach europejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Wysłowska, O., & Slot, P., (2020). Structural and Process Quality in Early Childhood Education and Care Provisions in Poland and the Netherlands: A Cross-National Study Using Cluster Analysis. Early Education and Development, 31(4), 524–540.
  • Bove, C., Jensen, B., Wysłowska, O., Iannone, R. L., Mantovani, S., & Karwowska‐Struczyk, M. (2018). How does innovative continuous professional development (CPD) operate in the ECEC sector? Insights from a cross‐analysis of cases in Denmark, Italy and Poland. European Journal of Education, 53(1), 34–45.
  • Wysłowska, O. (2017). Developmental and educational goals of early childhood education and care – perspective of Warsaw caregivers. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 101–115.
  • Karwowska-Struczyk, M., & Wysłowska, O. (2016). Selected aspects of institutional early childhood education and care in Warsaw–the perspective of professionals and low-income parents. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 124–142.

 

 

Wszystkie wpisy Olgi Wysłowskiej – kliknij tutaj