Była nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, obecnie asystent badawczy i doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w badaniach dotyczących jakości instytucjonalnych form opieki, wychowania i edukacji.

 

 

 

 

Wybrane publikacje

  1. Wysłowska. O., Pacholczyk-Sanfilippo. M., Lubomirska. K., (w druku). Żłobki w wybranych krajach europejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  2. Bove, C., Jensen, B., Wysłowska, O., Iannone, R. L., Mantovani, S., & Karwowska‐Struczyk, M. (2018). How doesinnovativecontinuousprofessional development (CPD) operate in the ECEC sector? Insights from a cross‐analysis of cases in Denmark, Italy and Poland. European Journal of Education, 53(1), 34–45.
  3. Wysłowska, O. (2017). Developmental and educational goals of early childhood education and care–perspective of Warsaw caregivers. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 101–115.
  4. Karwowska-Struczyk, M., & Wysłowska, O. (2016). Selected aspects of institutional early childhood education and care in Warsaw–the perspective of professionals and low-income parents. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 124–142.
  5. Radwańska, M., & Wysłowska, O. (2016). Muzyka w żłobku–refleksja nad praktyką. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 204–219.

 

Wszystkie wpisy Olgi Wysłowskiej – kliknij tutaj