Była nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, obecnie asystent badawczy i doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w badaniach dotyczących jakości instytucjonalnych form opieki, wychowania i edukacji.

 

 

 

 

Wybrane publikacje

  • Wysłowska. O., Pacholczyk-Sanfilippo. M., Lubomirska. K., (2020). Żłobki w wybranych krajach europejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Wysłowska, O., Slot, P., (2020). Structural and Process Quality in Early Childhood Education and Care Provisions in Poland and the Netherlands: A Cross-National Study Using Cluster Analysis. Early Education and Development, 31(4), 524-540
  • Bove, C., Jensen, B., Wysłowska, O., Iannone, R. L., Mantovani, S., & Karwowska‐Struczyk, M. (2018). How does innovative continuous professional development (CPD) operate in the ECEC sector? Insights from a cross‐analysis of cases in Denmark, Italy and Poland. European Journal of Education, 53(1), 34-45
  • Wysłowska, O. (2017). Developmental and educational goals of early childhood education and care – perspective of Warsaw caregivers. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 101-115
  • Karwowska-Struczyk, M., &Wysłowska, O. (2016). Selected aspects of institutional early childhood education and care in Warsaw–the perspective of professionals and low-income parents. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 124-142

 

 

Wszystkie wpisy Olgi Wysłowskiej – kliknij tutaj