Wychowawcy małych dzieci ze względów finansowych i organizacyjnych mają ograniczony dostęp do działań z zakresu doskonalenia zawodowego (w odróżnieniu od nauczycieli, opiekunowie nie mają zagwarantowanych przepisami prawa środków ani czasu w ramach godzin pracy na ten cel). Jednocześnie współczesne badania naukowe dowodzą, że udział w tego typu inicjatywach ma znaczenie dla jakości doświadczeń, jakie wychowawcy zapewniają dzieciom w żłobku [1]. Dlatego też zespół bloga Czym Skorupka… z dumą i ogromną przyjemnością zaangażował się w organizację VI Ogólnopolskiego Seminarium Towarzyszenie dziecku w rozwoju, którego temat w tym roku brzmiał: Wychowawca Małego dziecka – ku profesjonalności. Seminarium tradycyjnie zorganizowane było w Łodzi, w dniach 24-25 października 2019 r.

Cudze chwalicie swojego nie znacie!!!

Koncepcja Towarzyszenia dziecku w rozwoju, której nazwa została wybrana jako tytuł cyklu seminariów w Łodzi (pierwsze spotkanie miało miejsce w 2003 roku) to niedyrektywna koncepcja wychowania; jedna z nielicznych polskich, współczesnych, teoretycznych koncepcji pracy z najmłodszymi dziećmi wykorzystywanych na dużą skalę. Jej autorka pisze o koncepcji w następujący sposób:

Towarzyszenie to koncepcja działań wychowawczych, realizowanie której pozwala wychowawcy angażować swój kapitał intelektualny – teoretyczny, metodologiczny, metodyczny – emocjonalny i społeczny na rzecz stawiania pytań, wyrażania wątpliwości, kształtowania tego, co pozwala zapewnić wychowankowi stałość i ciągłość niedyrektywnych oddziaływań personelu placówki [2].

To, jak koncepcja Towarzyszenia dziecku w rozwoju stała się podstawą pracy wychowawców małego dziecka w placówkach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi zostało szczegółowo zaprezentowane w publikacji „Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków” [3].

Tegoroczni prelegenci

Grono akademików, wspierających realizację seminarium, poszerza się z każdym kolejnym spotkaniem. W tym roku w wydarzeniu jako prelegentki brały udział: prof. nadzw.dr hab. Lucyna Telka oraz prof. nadzw. dr hab. Anna Walczak z Uniwersytetu Łódzkiego; prof. nadzw. dr hab. Kinga Kuszak oraz dr Katarzyna Sadowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Marta Kotarba z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz dr Kamila Wichrowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zespół Czym Skorupka…, liczy na to, że rosnące zainteresowanie akademików i badaczy w Polsce tematyką rozwoju dzieci w żłobkach oraz pracą wychowawców przyczyni się do poprawy społecznego odbioru tej profesji oraz głębszego zrozumienia decydentów w obszarze potrzeb tej grupy profesjonalistów.

Warsztaty

Po południu pierwszego dnia spotkania uczestnicy seminarium zostali zaproszeni do udziału w warsztatach. Część spośród zaproponowanych zajęć była realizowana przez zespół Czym Skorupka… i bezpośrednio nawiązywała do najczęściej czytanych na blogu postów. I tak, Gracjana Woźniak przeprowadziła zajęcia na temat „Kiedy telewizor i tablet wychowują dzieci – o wpływie nowych technologii na rozwój dzieci do 3 roku życia“; zajęcia Marty Kotarby zatytułowane były „Anatomia dziecięcej złości – jak pomóc dziecku, poradzić sobie z trudnymi emocjami“, a Pauliny Marchlik i Kamili Wichrowskiej „Wykorzystanie fotografii w pracy wychowawców – korzyści dla dzieci, rodziców i praktyków “. Ponadto udało nam się zaprosić do współpracy w organizacji warsztatów Martę Pacholczyk-Sanfilippo („Co zrobić aby dziecko czuło się w żłobku dobrze? O potrzebach dzieci względem żłobka i wychowawcy“) i Katarzynę Domańską („Jak czytać książki bez tekstu – silent books jako wprowadzenie do świata literatury“), które mamy nadzieję już wkrótce podzielą się z naszymi czytelnikami swoją wiedzą i doświadczeniem jako gościnne blogerki.

 Na koniec chciałybyśmy bardzo podziękować wszystkim uczestnikom seminarium za niezwykle miłe przyjęcie oraz organizatorom spotkania za zaproszenie do współpracy.

Ponawiamy również propozycję skierowaną do uczestników seminarium i rozszerzamy grono jej odbiorców zwracając się do wszystkich wychowawców, którzy są naszymi czytelnikami. Jeśli mają Państwo pomysły, którymi chcieliby się podzielić ze społecznością Czym Skorupki… na Facebooku lub blogu piszcie do nas!

 

Źródła:

[1] OECD (2018). Engaging Young Children: Lessons from Research about Quality in Early Childhood Education and Care, Starting Strong, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264085145-en

[2] Telka, L. (2017). Wychowawca małego dziecka–„intelektualne życie profesjonalne”. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 11-29.

[3] Telka, L. (2009). Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wychowawca Małego dziecka – ku profesjonalności

Była nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, obecnie pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: aspektów jakości instytucjonalnych form opieki, wychowania i edukacji dzieci (żłobków, klubów dziecięcych, punktów dziennego opiekuna) oraz procesów doskonalenia zawodowego wychowawców małego dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *