Polityka prywatności i plików cookies bloga www.czymskorupka.edu.pl

 Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej http://www.czymskorupka.edu.pl/, zwanej dalej Blogiem, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analytics, Facebook Pixel  w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Bloga.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Jego Magnificencję Rektora, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
 2. Blog – serwis internetowy o tematyce edukacyjnej, finansowany z programu Erasmus+, dostępny pod adresem https://www.czymskorupka.edu.pl/,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Bloga,
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz kontaktować się w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych. Z IOD możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl
 3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Blogu, w szczególności formularza kontaktowego, formularza zapisu na newsletter oraz formularza komentarzy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Blogu.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może cofnąć w każdej chwili. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę, którą ją wyraziła lub do chwili zaprzestania wysyłki newslettera.
 7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy przetwarzane są w celu utrzymania kontaktu z Użytkownikami i reagowania na ich uwagi dotyczące Bloga oraz treści na nim zawartych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz na Blogu. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może cofnąć w każdej chwili. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła lub do zamknięcia Bloga.
 8. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e. Dane te będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji oraz rok po jej zakończeniu, nie dłużej jednak niż do 31.08.2020 r.
 9. Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmom informatycznym zapewniającym prawidłowe działanie Bloga, redaktorom).
 10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  3. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.10, w tym w szczególności :
  1. prawo dostępu do danych
  2. prawo do poprawienia danych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego na stronie: http://www.czymskorupka.edu.pl/kontakt/

 § 4

Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika z Bloga automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi z Bloga i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Blogiem, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Bloga. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie z Bloga przez Użytkownika może być utrudnione.
 5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 6. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów i aplikacji służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 5

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. utrzymania kontaktu z Użytkownikami,
 2. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Bloga,
 3. monitorowania stanu sesji,
 4. analiz, badań i audytu wyświetleń strony internetowej,
 5. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Bloga. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować do administratora korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego na stronie: http://www.czymskorupka.edu.pl/kontakt/