Certyfikowana psychoterapeutka analityczna ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA). Posiada status Provisional Member w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (International Association for Analytical Psychology, IAAP).

W pracy badawczej przede wszystkim zainteresowana rozwojem społeczno-emocjonalnym dzieci oraz oddziaływaniem wczesnych doświadczeń rozwojowych na późniejsze lata życia. Pasjonatka metody projektu oraz filozofowania z dziećmi. Zrealizowała kilka projektów badawczych w zakresie możliwości rozwijania kompetencji komunikacyjnej u dzieci, w tym podczas zajęć z języków obcych.

Oprócz pracy naukowej i terapeutycznej pomaga także dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym i osobom starszym pod opieką hospicyjną. Pasjonuje ją filozofia, psychologia analityczna, opera. Nigdy nie odmówi filiżanki dobrej kawy!

W projekcie reprezentuje Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wszystkie wpisy Marty Kotarby – kliknij tutaj

Wybrane publikacje autorskie

Książki

 1. Kotarba-Kańczugowska M., Edukacja otwarta na języki. Różnojęzyczność w teorii  i praktyce, Impuls, Kraków 2015.  
 2. Kotarba-Kańczugowska M. (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012.
 3. Kotarba-Kańczugowska M. Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa, 2009.
 4. Kotarba M. Przedszkolak, język obcy i… Ty – metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Zeszyty Naukowe Artes Liberales, Pułtusk, 2007.

Artykuły naukowe

 1. Kotarba M., Język w kontekście czyli żywioł ziemi we wczesnym nauczaniu języka obcego, „Języki obce w szkole” 4/2018, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 121-128.
 2. Kotarba M., Just say it! – o swobodnych wypowiedziach dziecięcych. Refleksje z zajęć z perspektywy projektu badawczego pt. Developing young learners’ communicative competences in a foreign language, „Języki obce w szkole” 1/2018, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 39-43.
 3. Kotarba M., Język obcy w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Języki Obce w Szkole nr 2/2016, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 106-110.
 4. Kotarba-Kańczugowska M., Kształtowanie indywidualnej różnojęzyczności na wczesnych etapach w opinii nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego – Kwartalnik „Kultura i Edukacja” nr 3 (103) 2014, s. 206-234.
 5. Kotarba-Kańczugowska M., Różnojęzyczność w polu dyskursywnym nauczycieli małego dziecka. Doniesienia z badań własnych – Kwartalnik: „Poradnik Językowy” nr 2/2013, s. 43-57.
 6. Kotarba-Kańczugowska M., Dynamika wczesnej nauki języków obcych czyli o tym, co się dzieje na styku przedszkola ze szkołą podstawową, „Języki Obce w Szkole” 1/2013, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 16-21.
 7. Kotarba-Kańczugowska M., Kilka uwag o wychowaniu przedszkolnym w Polsce na europejskim tle porównawczym – Kwartalnik: „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 2 (54) / 2011, s.73-87.
 8. Kotarba-Kańczugowska M., On Difficulties of Early Foreign Language Teaching – Based on Observation of the Organization of Language Learning of Bedouin Children in Israel – “Culture and Education” no. 5 (84) / 2011, p. 95-105.

Rozdziały w publikacjach naukowych

 1. Kotarba M., Edukacja elementarna – współczesne tendencje i wyzwania. Aspekt teoretyczny i metodyczny [w:] E. Śmiechowska-Petrovskij, Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 43-66.
 2. Kotarba M., Ocenianie kształtujące na zajęciach z języka obcego we wczesnej edukacji [w:] D. Gabryś-Barker, R. Kalamarz, Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 95-108.
 3. Kotarba-Kańczugowska M. Języki obce w edukacji przedszkolnej [w:] A. Mikler-Chwastek (red.) Obszary wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014, s. 227-245.
 4. Kotarba-Kańczugowska M., Rozwiązania wspomagające nauczanie i wychowanie dzieci obcojęzycznych w placówkach przedszkolnych w wybranych krajach europejskich [w:] A. Mitręga, I. Jagoszewska, Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 231-250.
 5. Kotarba-Kańczugowska M. Wychowanie przedszkolne w Polsce – różne tradycje, odmienne formy, europejskie aspiracje? [w:] Kotarba M. (red.) Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2012. 

Wybrane publikacje metodyczne

 1. Kotarba M., Nie takie ocenienie straszne – czym jest i jak wdrażać ideę oceniania kształtującego na zajęciach z języka obcego? Oxford University Press – serwis internetowy [09.10.2019]
 2. Kotarba M., Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, „Bliżej Przedszkola” (numery 09/2017, 10/2017).
 3. Kotarba-Kańczugowska M., Jaki powinien być nauczyciel języka obcego w przedszkolu, „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”, 1 (17) 2015.
 4. Kotarba-Kańczugowska M. Język obcy w przedszkolu, „Wychowanie w Przedszkolu” nr 7/2014.