Różnorodność i integracja społeczna w europejskich placówkach wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi

Nasz blog kierujemy przede wszystkim do wychowawców najmłodszych dzieci, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, decydentów i naukowców. Tematy poruszane we wpisach dotyczą głównie jakości oraz warunków sprawowania opieki, wychowania i edukacji najmłodszych dzieci oraz ich rozwoju. Ważnym aspektem naszego bloga jest rozwijanie kompetencji i otwartości dzieci na różnorodność.

Między badaniami a praktyką

Mimo rosnącej liczby badań z różnych dziedzin dotyczących tego, jakie warunki wspierają rozwój najmłodszych dzieci, wnioski z nich nie są jeszcze wdrażane na dużą skalę. Nasze blogerki dołożą starań, żeby prezentować badania naukowe w przystępny sposób, aby wspierać wychowawców w codziennej pracy z dziećmi i ich rodzinami, skłaniać do refleksji nad bieżącymi działaniami, zachęcać do podejmowania innowacyjnych praktyk oraz do przyjęcia dociekliwej postawy w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań organizacyjnych.

Cztery „siostrzane” blogi

Z naszym blogiem powiązane są cztery „siostrzane” blogi:

Trzy blogi krajowe:

Działa też blog międzynarodowy:

Siostrzane blogi krajowe kierowane są do specjalistów sektora wczesnej opieki i edukacji w ich ojczystym języku
i w odniesieniu do lokalnego kontekstu, podczas gdy blog europejski w języku angielskim jako lingua franca dociera do interesariuszy w całej Europie. Wybrane wiadomości z siostrzanych blogów są tłumaczone na blog polski i vice versa. Chcemy w ten sposób rozpowszechniać wiedzę i usprawniać wymianę informacji o dobrych praktykach ponad granicami. W ramach projektu BECERID współpracuje 12 organizacji partnerskich.

Czy w swojej pracy spotykasz się z trudnościami, które mogłyby być tematem wpisu na naszym blogu?

Skontaktuj się z nami!

 

Jeśli chciałbyś tworzyć podobny blog, możesz skorzystać z naszych doświadczeń.
Pobierz
Przewodnik dla autorów.