Jak co roku drugiego kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Kwiecień natomiast jest Miesiącem Autyzmu.

W najnowszej (jedenastej) wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD-11) [1] znajdujemy pełną nazwę przypadłości powszechnie określanej jako autyzm: zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autism spectrum disorders – ASD) [2].

CZYM SĄ ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są zaburzeniami neurorozwojowymi, które zwykle ujawniają się już we wczesnym okresie życia jako swoista kombinacja zaburzeń komunikacji społecznej i powtarzających się zachowań, mocno ograniczonych zainteresowań i/lub zachowań sensorycznych. 

Szacuje się, że na świecie zaburzenia ze spektrum autyzmu ma  nieco poniżej 1% populacji, odsetek ten jest jednak wyższy w krajach o wysoko rozwiniętych [3].

 

JAK I KIEDY DIAGNOZOWAĆ?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą być diagnozowane przez różnych specjalistów – najlepiej, aby był to zespół specjalistów z różnych dziedzin (pediatrów, psychiatrów lub psychologów). W diagnozie wykorzystywane są standaryzowane narzędzia diagnostyczne, dostępne w różnych wersjach dla osób o różnym poziomie językowym i w różnym wieku, jak np. test ADOS-2 dla dzieci od 12 miesięcy aż do dorosłości, albo ADI-R od 24 miesiąca życia do dorosłości [4,5].

Wśród organizacji monitorujących powszechność i charakter zaburzeń rozwojowych u dzieci jest amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention.  Z raportów publikowanych przez tą organizację możemy dowiedzieć się, że [6]:

  • Według szacunków Sieci Monitoringu Autyzmu i Niepełnosprawności Rozwojowych (Autism and Developmental Disabilities Monitoring) u około 1 na 44 dzieci stwierdzono zaburzenia ze spektrum autyzmu.
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu występują we wszystkich grupach rasowych, etnicznych i społeczno-ekonomicznych.
  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu występują ponad 4 razy częściej u chłopców niż u dziewcząt.
  • W latach 2009–2017 u około 1 na 6 (17%) dzieci w wieku 3–17 lat zdiagnozowano zaburzenia rozwojowe, zgłoszone przez rodziców. Należały do nich między innymi zaburzenia ze spektrum autyzmu, deficyty uwagi/nadpobudliwości psychoruchowej, ślepota i porażenie mózgowe.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, to koniecznie przeczytajcie nasz wcześniejszy wpis.

Gdy rozwój dziecka nas niepokoi… – o objawach autyzmu u dzieci

Źródła:

[1] Centers for Disease Control and Prevention https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624

[2] Krawczyk, P., Święcicki, Ł. (2020). ICD-11 vs. ICD-10 – przegląd aktualizacji i nowości wprowadzonych w najnowszej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO. Psychiatria Polska, 54(1), 7–20.

[3] Lord C, Brugha TS, Charman T, Cusack J, Dumas G, Frazier T, et al. (2020). Autismspectrum disorder. Nature Reviews: Disease Primers. 6(5), 1–23. DOI:10.1038/s41572-019-0138-4

[4] Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-Vanderweele, J. (2018). Autism spectrum disorder. Lancet (London, England), 392(10146), 508–520. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31129-2

[5] https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/Narz%C4%99dzia_do_badania_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy_schemat.pdf

[6] https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

 

Kwiecień miesiącem Autyzmu

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Obecnie wykładowca akademicki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania zawodowe to metodyka nauczania języka angielskiego oraz opieka, wychowanie i nauczanie małych dzieci. Prywatnie lubi gotować, czytać kryminały i chodzić na spacery ze swoimi psami – Luną i Zojką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *